Mehmet Köse

Mehmet Köse

As a self-taught developer, I’ve been around web technologies for ten years and still counting. I truly believed the web, passionately waited to be improved the web standards and capabilities of web browsers. Interested in real-time technologies, used WebSockets. I've Involved open-source movement, built some packages in Javascript and Python. Eversince websites became proper apps with state management, routing, etc... I learned React.js and focused on frontend development. Since the day I started doing front-end, I'm building Progressive Web Applications.

programlama

Declarative ve Imperative Programlama Farkı

paradigma declerative imperative programlama
Programlama paradigmaları temel bir kodlama stilidir. Çok kullanılan 4 tane programlama paradigması var; object-oriented, imperative, declarative, fonksiyonel (declarative programlamanın bir alt kümesi olarak görülebilir). Declarative programlama Ne yapılacağını içeren, nasıl yapılacağınının mantığını pek de içermeyen paradigmadır. CSS veya HTML’i düşünün. Bir şeyin blur olacağını ifade edersiniz browser blur yapar. O şeyin nasıl blurlaştırılacağı hakkındaki fizik mantığını kurgulamaya çalışmazsınız. Veya border atadığınızda, onun aslında bir piksellik bir çizgi olduğunu, çizginin aslında noktalardan meydana geldiğini filan açıklamaya çalışmazsınız. Read more...
1 of 1