Mehmet Köse

Mehmet Köse

As a self-taught developer, I’ve been around web technologies for ten years and still counting. I truly believed the web, passionately waited to be improved the web standards and capabilities of web browsers. Interested in real-time technologies, used WebSockets. I've Involved open-source movement, built some packages in Javascript and Python. Eversince websites became proper apps with state management, routing, etc... I learned React.js and focused on frontend development. Since the day I started doing front-end, I'm building Progressive Web Applications.

async

Javascript'te Asenkron Hata Ayıklamak, Golang Tarzı!

async javascript error golang
Promise based şeyler yazarken then/catch kullanıyoruz evet ama ya async/await kullanırken hata oluşursa ne yapacağız? try/catch dışında (ki çok çirkin, asenkron programlama yaparken bazı dillerde kullanılmaması önerilir) var mı bir çözüm diye sorarsanız, şu kütüphaneye bakmak isteyebilirsiniz, await-to-js. işleminizi bu arkadaşla kapsarsanız, sonucu size golang tarzında bildiriyor. yani await işleminizden iki sonuç dönüyor. Birisi, işlem başarılıysa istediğimiz sonuç, ikincisi ise işlemin sonucuna göre kontrol ettiğimiz error değişkeni. async function asyncFunctionWithThrow() { const [err, user] = await to(UserModel. Read more...
1 of 1