Mehmet Köse

Mehmet Köse

296 byte CSS kodu ile erişilebilir web sayfaları

Kodumunsitesi‘ni bilirsiniz. Aslı şu olan bu fikri biraz daha ilerletip içine biraz CSS katmışlar Şu yazıda.

Özetle her türlü içeriği düzgünce okunabilir hale getirecek minimum düzeyde CSS kodu ortaya çıkartılmış. Üzerine daha fazla araştırma yapılıp birkaç adım ileriye taşınabilir ve gerçekten tüm web sayfalarını kapsayacak hale getirilebilir. Dursun burada da.

body {
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif;
  line-height: 1.6;
  color: #222;
  max-width: 40rem;
  padding: 2rem;
  margin: auto;
  background: #fafafa;
}
img {
  max-width: 100%;
}
a {
  color: #2ECC40;
}
h1, h2, strong {
  color: #111;
}