Mehmet Köse

Mehmet Köse

Building blazing fast applications. Loves everything new around the Web.

declerative

Declarative ve Imperative Programlama Farkı

paradigma declerative imperative programlama
Programlama paradigmaları temel bir kodlama stilidir. Çok kullanılan 4 tane programlama paradigması var; object-oriented, imperative, declarative, fonksiyonel (declarative programlamanın bir alt kümesi olarak görülebilir). Declarative programlama Ne yapılacağını içeren, nasıl yapılacağınının mantığını pek de içermeyen paradigmadır. CSS veya HTML’i düşünün. Bir şeyin blur olacağını ifade edersiniz browser blur yapar. O şeyin nasıl blurlaştırılacağı hakkındaki fizik mantığını kurgulamaya çalışmazsınız. Veya border atadığınızda, onun aslında bir piksellik bir çizgi olduğunu, çizginin aslında noktalardan meydana geldiğini filan açıklamaya çalışmazsınız. Read more...
1 of 1