Jest create-react-app default setup dosyası

Kullandığım bazı componentlar için test yazarken Jest ağlamaya başlayınca düştüm yollara çözüm aramaya başladım.

Hatta hatayı da yazayım da google’da dolaşan panpalar da gelsin;

matchMedia not present, legacy browsers require a polyfill

tamam sorunun çözümü ile alakalı konulara internetten ulaşabilirsiniz ama ola ki yönlendirdikleri üzere Jest’i configure etmek üzere setupFile yaratmaya ve package.json’a eklemeye çalışırsanız bu sefer de react-scripts’in ağladığını göreceksiniz.

"devDependencies": {
  ...
},
"jest": {
  "setupFiles": [
   "setupTests.js"
  ]
},
"browserslist": [
  ...
]

Neyse sözün özü, “src” içine setupTests.js dosyası yaratırsanız bu test başlamadan önce otomatik olarak bakılıp çalıştırılacak olan dosya. Sorunun çözümü ile alakalı kısımları oraya yazıyoruz.

window.matchMedia =
 window.matchMedia ||
 function() {
  return {
   matches: false,
   addListener: function() {},
   removeListener: function() {}
  };
 };